Nepřehlédněte...

Stále možnost čerpat dotace z EU na vybrané kurzy! V případě plného schválení hradíte pouze 15% z ceny. Bližší info přímo u kurzů nebo na tel. 608 480 389
Zpět
27.01.2021, Fleiš Academy

Barevná teorie & pigmentologie OSTRAVA

Jedná se o zcela unikátní kurz, který v ČR nemá obdoby.

Unikátní seminářový vzdělávací blok doplnění o praktické pokusy, tak abyste správně pochopili barevnost pigmentů a správné určování odstínů. Doporučujeme si přivést pigmenty, se kterými pracujete pro praktické pokusy a kompletní rozbor. 

Budete mít možnost si namíchat vlastní odstín pigmentu ;)

NÁPLŇ KURZU

Rozbor pigmentů - detailní rozbor složení (naučíte se číst složení každého pigmentu), jak složení ovlivňuje výsledek, UV stabilita jednotlivých složek, rozdílnost v koncentraci (praktické pokusy).

Míchání hnědé – primární, sekundární a terciální barvy a teorie míchání. Určování barevné teploty hnědé, míchání různých intenzit a teplot včetně praktických pokusů. S různých oxidů si umícháte vlastní barvu pigmentu. 

Fitzpatrick - správné určení typu pleti dle Fitzpatrikovy škály, detailní rozbor pleti a barviv v ní, které ovlivňují barevnost PMU, správná hloubka PMU a zobrazení na povrchu. Barevnost a teplota kůže vs. zvolení správného pigmentu. 

Rty - studené rty a jak si s nimi poradit, doporučené odstíny pro tetování rtů, barevná hodnota červené + kterým barvivům se v pigmentu vyvarovat. 

Cover up & opravy – ověřené postupy oprav starých PMU, určení rozsahu opravy, co lze opravit a co odstranit, oxid titaničitý a jeho následky. 

Zdravotní komplikace související s PMU a tetováním – detailní proces hojení, zánětlivé procesy, co se děje v podkoží v průběhu hojení, komplikace během i po ošetření, trvalé následky, alergie, shluky, migrace... 

Pigmenty Fleiš Academy + Fleiš Academy Expert Series - kompletní informace a vytvoření vzorníku, rozdíly oproti ostatním pigmentům na trhu. 

Možnost nakoupení pigmentů a vyzkoušení přístroje Fleiš machine. 

DÉLKA KURZU

Jednodenní školení.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU

23.1.2021 v prostorách KAMAK cosmetics, Martinovská 3285/36f, Ostrava-Martinov

ORGANIZÁTOR: Kateřina Zacharová
ŠKOLITEL: Veronika Fleišer

CENA 

1.900 Kč vč. DPH 
V ceně kurzu jsou veškeré pomůcky pro praktické pokusy, oběd, občerstvení. 

PROČ SE VZDĚLÁVAT U NÁS

  • Master Veronika Fleišer, školí a přednáší nejen v ČR ale také v zahraničí, speaker a porotce v PMU soutěžích, oceněna Světovou Asociací PMU, respektována I na světovém poli PMU, výhry v mezinárodních soutěží, zakladatelka Fleiš Academy, autorka tetovacího péra pro Fleiš Machine... 
  • Veškeré znalosti nabité v zahraničí předáváme dál, jedna z nejlepších úrovní vzdělání v ČR. Jsme akreditované a autorizované vzdělávací centrum pod záštitou MZČR a MŠMT.
  • Možnost si kdykoliv zopakovat předchozí kurz formou semináře.
  • Neomezená podpora po kurzu.
  • Možnost kariérního růstu.
  • Spolurozhodování o značce.
  • Marketingová a reklamní podpora certifikovaných artistů, slevy na materiál a vzdělání, provize z prodeje.
  • Možnost účasti na zahraničních školení s překladatelem, možnost účasti teambuildingu aj.

PŘIHLÁŠKA

Pokud máte o kurz zájem, prosím vyplňte přihláškový formulář. 
Pro závaznou rezervaci Vašeho místa na kurzu požadujeme uhradit zálohu. V případě zrušení kurzu je záloha nevratná. 
Tel. 608480389