Nepřehlédněte...

Stále možnost čerpat dotace z EU na vybrané kurzy! V případě plného schválení hradíte pouze 15% z ceny. Bližší info přímo u kurzů nebo na tel. 608 480 389
Zpět
19.07.2020, Fleiš Academy

Ochrana osobních údajů

 1. Společnosti Veronika Fleišerová., se sídlem V Dolíku 443, Most 43401, IČ 86751603 a Studio Paris Most s.r.o., Průběžná 3175, Most 43401, IČ: 08391289 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  – jméno, příjmení
  – e-mailovou adresu
  – telefonní číslo
  – adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení přihlášek a další zákonného plnění. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Veronikou Fleišerovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  a) Podnikatelské účetnictví, spol. s r.o, Hutnická 2918/3, 434 01 Most
  b) Česká pošta, s. p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99
  c) SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 3. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese sluzbyfleiserova@gmail.com
 4. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.rekvalifikacemost.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  - Základní funkčnosti webových stránek.

– Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

– Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

– Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

– Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

– Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  – zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  – vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  – na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  – požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  – na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů